Resans vänner rf.

Resans vänner har inget besökskontor. 

Bäst når man Resans vänner genom att skicka e-post till: resansvanner@gmail.com eller också till viceordföranden och kassören (torsten.avall@kolumbus.fi) , eller sekreteraren (holmlundn@gmail.com) 

(var vänlig - kopiera e-postlänken till din egen e-post)

Styrelsen

Man kan också kontakta enskilda styrelsemedlemmar.

Styrelsen valdes på årsmötet i maj 2020

Styrelsen består av:

Folke West, ordförande,  folkewest.travelclub@gmail.com  +358452684066 eller +358451027255

Torsten Åvall, viceordförande, kassör och IT, torsten.avall@kolumbus.fi  +358405132194 

Nina Holmlund, sekreterare, holmlundn@gmail.com   +358400800644

Martin Kähkönen, styrelseledamot; martin@martinsresor.ax +3584573441132

Hilkka Lindqvist , styrelseledamot;   hilkka.lindqvist@matkahaukka.com  +358192782800

Tom Murmann, styrelseledamot; tom.murmann@saunalahti.fi +358405134903

Tom Ryynänen, suppleant i styrelsen:             tom.ryynanen@welho.com +358505850513

Niclas Ingves, suppleant i styrelsen:                       niclas.ingves@ingsva.fi  +358405488611