Resans vänner rf.

Resans vänner har inget besökskontor. 

Bäst når man Resans vänner genom att skicka e-post till: resansvanner@gmail.com eller också till viceordföranden (hilkka.lindqvist@matkahaukka.com)  eller kassören (torsten.avall@kolumbus.fi) eller sekreteraren (holmlundn@gmail.com) 

(var vänlig - kopiera e-postlänken till din egen e-post)

Styrelsen

Man kan också kontakta enskilda styrelsemedlemmar.

Styrelsen valdes på årsmötet i maj 2023

Styrelsen består av:

Folke West, ordförande,  folkewest.travelclub@gmail.com  +358452684066 eller +358451027255

Hilkka Lindqvist. viceordförande, Nyland,   hilkka.lindqvist@matkahaukka.com  +358192782800

Torsten Åvall, kassör, webmaster och IT, torsten.avall@kolumbus.fi  +358405132194 

Nina Holmlund, sekreterare, holmlundn@gmail.com,     +358400800644

Per-Erik Kuhlefelt, styrelseledamot;  magnum.consulting@telia.com, +358442222799

Tom Murmann, Helsingfors, suppleant i styrelsen: tom.murmann@saunalahti.fi +358405134903

Tom Ryynänen, Helsingfors, suppleant i styrelsen:         tom.ryynanen@welho.com +358505850513