KOM MED - BLI MEDLEM  I VÅRT GLADA GÄNG !

Bli medlem

Föreningen Resans Vänner rf. har tre medlemskategorier: personmedlem, understödande medlem och researrangörsmedlem. 

Nu då du vill bli medlem, fyller du enkelt i nedanstående medlemsansökan, och trycker "Ja, jag vill bli medlem", och så det är klart med det. Du kommer att få ett e-postmeddelande om att din ansökan har kommit in. 

Eller så fyller du i formuläret du fått under någon av våra reseträffar och sänder det, eller motsvarande uppgifter per e-post, till föreningens sekreterare eller kassör. Se kontaktuppgifter under rubriken Styrelsen.

Årsmötet som hölls i maj 2022, slog fast att medlemsavgiften per räkenskapsår för personmedlem är 25 euro, för understödande medlem 50 euro .och för researrangörsmedlem 125 euro.

Förmåner: Nyhetsbrev med aktuella resor, reseträffar, hemsidans tjänster (intranet för medlemmar kommer så småningom) samt en finlandssvensk resegemenskap.

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. 

Detta innebär att vi inte under några omständigheter lämnar ut till tredje part de personuppgifter du lämnat till oss, Resans Vänner rf  vid medlemsansökningen.