KOM MED - BLI MEDLEM

Bli medlem

Föreningen Resans Vänner rf. har tre medlemskategorier: personmedlem, researrangörsmedlem samt understödande medlem. 

Nu då du vill bli medlem, fyller du enkelt i nedanstående medlemsansökan, och trycker "Ja, jag vill bli medlem", och så det är klart med det. Du kommer att få ett e-postmeddelande om att din ansökan har kommit in. 

Eller så fyller du i formuläret du fått under vår reseträff och sänder det, eller motsvarande uppgifter per e-post, till föreningens sekreterare eller kassör. Se kontaktuppgifter under rubriken Styrelsen.

Årsmötet som hölls i maj 2020, slog fast att medlemsavgiften per räkenskapsår för personmedlem är 25 euro, för researrangörsmedlem 125 euro och för understödande medlem 50 euro.

Förmåner: Nyhetsbrev med aktuella resor, reseträffar, hemsidans tjänster (intranet för medlemmar kommer så småningom) samt en finlandssvensk resegemenskap.

Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. 

Detta innebär att vi inte under några omständigheter lämnar ut till tredje part de personuppgifter du lämnat till oss, Resans Vänner rf  vid medlemsansökningen.