Peterhof, en storslagen helhet, med Nina Holmlund

07.03.2019

Peterhofs historia går tillbaka ända till början av 1700-talet. Det började med att Peter den store (Peter I) år 1710 lät bygga ett palats i trä med tillhörande trädgård. Snart därefter påbörjades byggandet av ett kejserligt palats med paviljonger, fontäner och kaskader samt trädgårdar i holländska, tyska och franska stilar. Formellt invigdes Peterhof i augusti 1723. Då hade man redan skapat den övre trädgården på 15 hektar samt den nedre parken på 102,5 hektar, hela systemet med fontäner och kaskader samt flera av byggnaderna och statyerna.

Numera finns Peterhof upptaget på Unescos världsarvslista.
År 1720 beslöt han att det skulle byggas ett system för vattenförsörjningen på Peterhof. Det ledde till att soldater i ryska armen på sju månader grävde ut kanalen som leder vatten från källorna i Ropsha, beläget 20 km från Peterhof, och 70 meter över havet. Höjdskillnader och vattendammar i systemet gjorde att vattnet till fontänerna och kaskaderna med hjälp av tyngdkraften rann till med tillräckligt tryck, så man behövde inga mekaniska pumpar. Kanalen grävdes djupare och vattensystemet överlag förbättrades av Nikolaj I under åren 1831 - 1851.
Under kejsarinnan Annas tid från 1730 till 1740 installerades Samson-fontänen vid foten av den stora kaskaden. Denna kom att bli symbolen för Peterhof. Den övre trädgården, som under Peter den stores tid användes för grönsaksodling, fick då också sitt nya grandiosa utseende.
I slutet av 1700-talet lät kejsarinnan Katarina II bygga ytterligare fontäner i den nedre parken. Paul I och Alexander I ersatte i början av 1800-talet en del gamla skulpturer med nya i brons, lät göra nya dekorationer och fontäner samt grottorna vid stora kaskaden.
Nikolaj I:s regeringsperiod var Peterhofs guldålder. Regenterna fortsatte uppföra olika byggnader på området samt inreda de olika grandiosa salarna i palatsets huvudbyggnad.
Huvudstråket leder rakt från stranden till det stora palatset. En kanal, som är 12 m bred och cirka 500 m lång, leder från Finska viken till huvudpalatset. Längs den kunde ursprungligen de kejserliga gästerna komma med fartyg, en sluss hade byggts för att underlätta detta. Men redan 1735 då Samson-fontänen byggts, slutade man använda kanalen för trafik. Ett par små broar går över kanalen och från dem har besökarna en perfekt utsikt mot palatset och den stora kaskaden. Kanalen och den stora kaskaden finns i parkens mellersta del, liksom också de symmetriskt utformade blomsterplanteringarna. Den barockinspirerade rabattplanteringen kan beundras uppifrån huvudpalatsets balkonger och avsatser. Planteringarna avskärmas från resten av parken av två marmorkolonnader med paviljonger.

Peter den store var själv aktivt involverad i planeringen och uppbyggandet av Peterhof. Det finns bevarat skisser och tekniska ritningar med hans korrigeringar och kommentarer. För att få allt gjort så som han önskade anlitade Peter den store flera utländska arkitekter, skulptörer och konstnärer.

Efter första världskriget och revolutionen övertogs Peterhof med palats och trädgårdar av staten och gjordes till museum i maj 1918. Men staten hade ont om resurser för underhåll och bl.a. det unika vattensystemet slutade fungera. En stor översvämning 1924 gjorde att hela nedre parken blev översvämmad och fontänerna stockades av sand och jord. Under andra världskriget blev det stora palatset i Peterhof illa skadat, och fram till 1944 var hela området med palats och parker invaderat. Restaureringen påbörjades genast då området frigavs och pågick till vissa delar ända till 1973.

Kännetecknet för Peterhof, den stora kaskaden är ett av världens största verk som kombinerar arkitektur och fontäner. Kaskaden omfattar 80 fontäner, 250 skulpturer samt olika reliefer och andra dekorationer. Helheten omfattar en yta på 300 m2 och själva kaskaden är 42 meter lång. Ungefär hälften av statyerna är original och resten är kopior av antika skulpturer. Fontänen som kaskaden slutar vid avbildar Samson som bänder upp lejonets käkar. Denna 3,5 meter höga staty försvann under andra världskriget och återuppbyggdes därefter med gamla fotografier som modell. Vattnet som sprutar från lejongapet stiger upp till 21 meters höjd.

Peterhofs nedre park är 102,5 hektar stor, uppbyggd i en långsmal form längs med kusten. I parken finns flera mindre palats och andra byggnader samt 140 fontäner och tre olika kaskader. Parken kan delas in i tre huvuddelar; den mittersta, den östra och den västra delen. Byggnaderna, de viktigaste fontänerna och huvudvägarna i parken härstammar från Peter den stores tid.

Berömda statyer i den nedre parken är också Adam och Eva, som var tänkta att symbolisera äktenskapet mellan Peter I och Katarina I. De är placerade i allékorsningarna i parkens västra och östra del, mitt i bassänger och omgivna av vatten som sprutar upp till drygt 6 meters höjd.

Den övre trädgården är i fransk stil med barockinslag. Som blickfång finns där spegelblanka vattenbassänger och fontäner.

https://en.peterhofmuseum.ru/