Den kejserliga sommarträdgården i hjärtat av St.Petersburg med Nina Holmlund

04.09.2018

Sommarträdgården invid Nevas strand är ett paradis av grönska, skulpturer och fontäner. Trädgården har funnits i staden sedan 1704, och Peter den Store visade personligt intresse för den genom att komma med förslag till utformningen. Från början var den privat, och gemene man i Sankt Petersburg fick inte tillträde dit förrän hundra år senare. Utmärkande för sommarträdgården är en stor mängd skulpturer och sprutande vattenfontäner.

Inne i trädgården finns Peter den Stores ursprungliga sommarpalats. Palatset började byggas 1712 och blev färdigt 1714, arkitekt var Domenico Trezzini. I palatset omgivet av den fina trädgården bodde den kejserliga familjen från maj till oktober. I byggnaden fanns träpaneler, holländska keramikkakel, kinesiska tapeter osv. Efter Peter den Stores död 1725 användes palatset egentligen inte längre som bostad. Det är nu en del av det ryska museet, och innehåller fortfarande en hel del föremål som tillhört Peter den Store. Ursprungligen var palatset byggt i trä, men det är numera täckt i sten.

Parken är utformad i räta linjer. Man kan fritt vandra på de många sandgångarna i parken, men mellan gångstigarna är allt inhägnat, mestadels med hjälp av trädarter som beskurits och formats till häckar.

Ända sedan tidigt 1700-tal har orangerier och växthus hela tiden byggts och renoverats i trädgården. Det lilla orangeriet med "den röda trädgården" finns på kartor och ritningar redan runt medlet av 1700-talet. I de olika orangerierna odlades på den tiden vattenmelon, meloner, granatäpplen, ananas, vindruvor, lager, kaffe m.fl. växter från andra länder och världsdelar. Under åren 2010 - 2011 byggde man enligt gamla ritningar på nytt upp det lilla orangeriet, som nu används för övervintring av subtropiska växter.

Bakom orangeriet fanns på 1700-talet "den röda trädgården". Där odlades fruktträd, bärbuskar, grönsaker, kryddörter och blommor. Nyttoträdgården fanns inte bara till för att ge vegetabilier till det kejserliga matbordet, den användes också för att lära gästerna om olika nyttoväxter. Man odlade potatis, ärtskocka, sparris osv., flera av grödorna var väldigt ovanliga på den tiden.
Peter den Store var mycket intresserad av träd som hämtades i hela Ryssland och också utomlands. Han valde även själv speciellt fruktträd, bärbuskar och grönsaker för odling. Han ville att man förutom bekanta växter också odlade nyheter som han sett under sina resor utomlands. Bland kryddorna hörde till exempel isop och pepparmynta till hans favoriter.
I dag odlas i "den röda trädgården" grönsaker, medicinalväxter och örter, som enligt historiska källor fanns där också på Peter den Stores tid.

Sommarträdgårdens statyer föreställer enligt 1700-talets mode exempelvis antikens gudar, romerska kejsare etc. Statyerna hämtades oftast från Venedig och från Rom, de var gjorda av berömda italienska konstnärer. Från Peter den Stores originalsamlingar har 92 marmorstatyer bevarats. Under nästan 300 år hölls Peter den Stores statysamling utomhus. Åren 2009 - 2010 gjorde man kopior av statyerna, vilka nu står i parken. De ursprungliga statyerna är flyttade inomhus till Mihailovskys palats.

Dammen "Menagerie Pond" byggdes 1720. Längs ena kanten fanns åtta fågelhus med sällsynta arter av ankor och gäss. I mitten av dammen fanns en paviljong, där Peter den Store gärna vistades då han ville vara i fred.

År 2015 upptogs Sommarträdgården som medlem i EGHN, European Garden Heritage Network, som den första ryska trädgården. Mera information om anrika trädgårdar i olika länder i Europa finns på hemsidan www.eghn.eu.