Botaniska trädgården i St. Petersburg med Nina Holmlund

18.09.2019

Botaniska trädgården i St. Petersburg, också kallad Komarovs botaniska trädgård, är värd ett besök. Den ligger nära centrum och inträdesavgiften är låg så man kan sticka sig in också för en kort visit. Så gjorde jag en dag i slutet av juni, då min tidtabell inte medgav ett besök i växthusen eller ens i alla avdelningar utomhus. Men det jag såg gav definitivt mersmak, trots att man nog märkte att resurserna inte riktigt räckt till för alla underhålls- och skötselarbeten i den stora trädgården.

Trädgårdens historia börjar redan 1714, då Peter den Stores apoteksträdgård anlades på platsen. På 1820-talet blev den en kejserlig botanisk trädgård. En del av ekarna, lindarna och lärkträden från den tiden finns kvar, så de äldsta träden i arboretet är omkring 200 år gamla. Efterhand utökades sortimentet och i början av 1900-talet var detta en av världens allra största botaniska trädgårdar. Men under andra världskrigets belägring förstördes upp till 90 procent av växterna, däribland många av de exotiska arterna i växthusen.

I trädgården finns avdelningar för alpina växter, för lokala arter från Rysslands nordvästra del och från det stora rikets övriga delar, men också för exotiska arter från fjärran länder. En del av växthusen är öppna för guidade besök, populära är bl.a. näckroshuset och det 23,5 meter höga palmhuset.

Den botaniska trädgårdens webbsidor är gjorda enbart på ryska. Platsen är dock lätt att hitta på stadskartor, och den närmaste metrostationen Petrogradskaya ligger på ca 1 kilometers avstånd.