Bra att komma ihåg före resan 

Då du skall ut och resa så är det alltid bra att göra en reseanmälan till utrikesministeriet. En reseanmälan innebär att du ger dina personuppgifter, kontaktuppgifter under resan och annan information om resan till utrikesministeriet i fall av nödsituation eller kris.

Angående Coronaläget i Europa så är följande länk ( i det gula fältet) ett väldigt gott hjälpmedel att ta reda på vad som gäller i respektive land