ÅRSMÖTE

Hej


Årsmötet har nu hållits och deltagarna godkände enhälligt samtliga förslag. Protokollet har godkänts av ordförande och protokolljusterare, och den nya styrelsen kan nu sätta igång med sitt arbete. Tack till alla er aktiva medlemmar, som ställde upp som årsmötesdeltagare. Hoppas få se er på något av föreningens evenemang senare i år!

Nina Holmlund, sekreterare