ÅRSMÖTE

Hej


Verksamhetsåret 2020-2021 har nu avslutats och styrelsen har haft sitt sedvanliga styrelsemöte om året som gått, behandlat bokslutet, gjort verksamhetsplan mm. för det kommande verksamhetsåret. 

Som stadgarna föreskriver, så skall årsmötet hållas inom maj månad. 


Kallelsen till årsmötet har nu sänts per e-post till alla medlemmarna. 

Tid och plats och hur årsmötet går av stapeln berättas i kallelsen. munskydd och litet distans rekommenderas på mötet


 Anmäl dig som mötesdeltagare senast den 16.5.2021 genom att svara på den e-post-kallelse du fått. Styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta i mötet på distans via ZOOM . Enligt regionförvaltningsverkets gällande bestämmelserna begränsas deltagarantalet på plats till högst 6 personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.


Hjärtligt välkomna!