ÅRSMÖTE

Hej bästa medlemmar!


Verksamhetsåret 2021-2022 har nu avslutats och styrelsen har haft sitt sedvanliga styrelsemöte om året som gått, behandlat bokslutet, gjort verksamhetsplan mm. för det kommande verksamhetsåret. 

Som stadgarna föreskriver, så skall årsmötet hållas inom maj månad. 


Kallelsen till årsmötet har nu sänts per e-post till alla medlemmarna. 

Tid och plats och hur årsmötet går av stapeln berättas i kallelsen. Trots fria restriktioner så kan ändå munskydd och litet distans vara bra att beakta på mötet.


 Anmäl dig som mötesdeltagare senast den 15.5.2022 genom att svara på den e-post-kallelse du fått. Styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta i mötet . 


Hjärtligt välkomna!