ÅRSMÖTE den 24 Maj

Hej bästa medlemmar!


Verksamhetsåret 2023-2024 har nu avslutats och styrelsen har haft sitt sedvanliga styrelsemöte om året som gått, behandlat bokslutet, gjort verksamhetsplan mm. för det kommande verksamhetsåret. 

Som stadgarna föreskriver, så skall årsmötet hållas inom maj månad. 


Föreningen Resans Vänner rf håller sitt årsmöte fredagen den 24 maj 2024. Mötet börjar kl. 17 och beräknas vara avslutat kl. 19.

Vi inleder mötet med en skål för sommaren!

Speciellt resor samt reseträffar med tillhörande besöksmål diskuteras för den nya verksamhetsperioden.

I samband med årsmötet presenterar Resans Vänner ett bildsvep över kommande resor och exkursioner.

Anmäl dig som mötesdeltagare genom att svara på den e-post-kallelse du fått. Styrelsen hoppas att så många medlemmar som möjligt kan delta i mötet. Också personer som ännu inte är medlemmar i föreningen är hjärtligt välkomna med på årsmötet. Berätta alltså gärna om föreningen för en reseintresserad vän!. 


Hjärtligt välkomna!